Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKU I HUKUM PERKAWINAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan : a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang

Cara setting domain di co.cc

Seperti kita ketahui, co.cc adalah top level domain yang bisa kita dapatkan secara gratis. Kita bisa mengganti nama blog kita dari “http://namadomain.blogspot.com” atau “http://namadomain.wordpress.com” (dll) menjadi “http://namadomain.co.cc”. Contoh : http://alwi07.blogspot.com

Melihat Calon Isteri Ketika Khitbah (waktu lamaran)

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah r.a. beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:”Ketika salah satu dari kalian melakukan khitbah terhadap seorang perempuan, kemudian memungkinkan

Doa Untuk Kemudahan Melahirkan

Doa untuk kemudahan bersalin atau melahirkan : Referensi : تحفة الحبيب على شرح الخطيب > كتاب الصيد والذبائح > فصل في العقيقة Ijazah dari Syekh Syaubari yang dimuat di kitab