Home » Religi » Sholat Berjamaah

Sholat Berjamaah



Hikmah dan Manfaat Sholat Berjamaah

Menurut Jumhur Ulama’, sholat berjama’ah hukumnya sunnah muakkad, sedangkan menurut Imam Ahmad Bin Hanbal, sholat berjama’ah hukumnya wajib. Rosulullah SAW selama hidupnya sebagai Rosul belum pernah meninggalkan sholat berjama’ah di

8 Apr 2009 by. Alwi | 0 Comments